ASP Smart

ASP Smart
เป็นแอปพลิเคชั่นที่จัดทำขึ้นให้กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ใช้เป็นเครื่องมือในการนำเสนอข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้นและการลงทุน บทวิเคราะห์ ข้อมูลวิเคราะห์ที่น่าสนใจ รวมถึงมีระบบแจ้งเตือน (Push Notification) ที่จะทำให้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนอย่างครบครัน ยกตัวอย่างเช่น กราฟทางเทคนิค ตารางแสดงข้อมูล รวมถึงข้อมูลทั้งทางด้านพื้นฐานและทางเทคนิค เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าของ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด มีข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสำหรับการลงทุน หรือซื้อ/ขายหุ้น