Do not close. Please wait...

CONTACT US

กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน

บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ตามช่องทางด้านล่างนี้

ที่ตั้ง
128/21/1 ชั้น 3 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel : 02-217-7900, 063-198-0765
Fax : 02-612-9783
E-mail : info@clicknext.com