Government ERP
 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรสำหรับภาครัฐ ผ่านการศึกษา ออกแบบ จากกระบวนงานบริหารจัดการ และผ่านการใช้งานจริงจากหน่วยงานภาครัฐ ทำให้มีความสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของภาครัฐอย่างสมบูรณ์แบบ
  
จุดเด่นของเรา Government ERP

เป็นระบบที่ผ่านการออกแบบ และใช้งานจริงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐมาแล้วเป็นอย่างดี

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ นโยบาย งบประมาณ โครงการ ตลอดจนการปฏิบัติงาน ติดตามผลงาน บัญชี อย่างเป็นระบบ

ลดความซ้ำซ้อนของการปฏิบัติงาน และไม่ทับซ้อนกับระบบที่ทางองค์กรต้องดำเนินการอยู่แล้ว

สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของภาครัฐอย่างสมบูรณ์

สามารถออกแบบ หรือสร้างรายงานสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลได้ตรงกับการดำเนินการขององค์กร

ระบบจัดการงบประมาณ
ระบบจัดการการใช้งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. งบประมาณ 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่ครอบคลุม ครบถ้วน ทุกรูปแบบวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดการ สัญญา และการรายงานผล ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระบบการจัดการครุภัณฑ์ พัสดุ

ระบบแบบฟอร์มเบิกจ่าย
ระบบแบบฟอร์มเบิกจ่ายที่รองรับทุก
กิจกรรมการเบิก-จ่าย พร้อมพิมพ์เอกสาร
ได้ตามรูปแบบของภาครัฐ


ระบบการคลัง
ระบบการคลังที่ตอบโจทย์ทะเบียนคุมเงิน
ต่างๆ และสอดคล้องกับการเบิกจ่าย
ตามระบบ GFMIS

ระบบรายงานผู้บริหาร
ระบบรายงานผู้บริหาร ที่พร้อม
ตอบทุกมุมมองการรายงานผลงาน
ตั้งแต่ระดับ สำนัก กอง กลุ่ม
ไปจนถึงระดับกรม หรือกระทรวง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้