GCAP Trade

GCAP Trade
เป็นแอปพลิเคชั่นที่จัดทำขึ้นให้กับ บริษัท จีแคป จำกัด ใช้เป็นเครื่องมือในการ ซื้อ-ขายทองคำแบบ Online โดยยึดราคาอ้างอิงจากราคาทองคำในตลาดโลกแบบ Real Time ช่วยเพิ่มโอกาสในการลงทุนให้แก่ผู้ใช้งาน โดยสามารถ ซื้อ-ขายตามราคาจริง ณ เวลาที่มีคำสั่งซื้อ หรือสามารถตั้งราคา ซื้อ-ขาย ได้ (Place Order) รวมถึงสามารถตรวจสอบประวัติการ ซื้อ -ขายได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ