Our Solutions
บริการออกแบบ ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายครบวงจร คลิกเพื่อดูโซลูชันต่างๆ ของเราOur Works


image
image

 

 

ติดต่อขอรับข้อมูลบริการ

 

IT Infrastructure & Network

บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ วางระบบ ปรับแต่ง ติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร
ครอบคลุมทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ระบบความปลอดภัย และระบบเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิตอลให้เติบโต อย่างต่อเนื่อง และปลอดภัยจากภัยคุมคามทางไซเบอร์

IT Infrastructure

บริการออกแบบ ติดตั้ง วางระบบ
IT Infrastructure ครบวงจร
ให้เหมาะสมตรงตามความต้องการ
ของแต่ละองค์กร

 • Data Center/Server Room
 • Backup System
 • DR Solution

Security Solution

บริการป้องกันข้อมูล ในรูปแบบ On-Premise
Security และ Privacy Cloud Security
เพื่อป้องกันข้อมูลองค์กรรั่วไหล

 • ติดตั้งระบบ Endpoint & Network
Protection Solution

Networking

บริการให้คำปรึกษา และ วาง ระบบ
Network ครบวงจร

 • ติดตั้ง Core Switch &
Access Switch
 • ติดตั้ง LAN , Fiber

Server & Storage

ให้คำแนะนำ จำหน่าย พร้อมติดตั้ง เครื่อง Server, Storage และ HCI คุณภาพสูง จากแบรนด์ชั้นนำ


Wi-Fi & Internet
บริการออกแบบ ติดตั้ง ระบบ Wi-Fi และ Internet ให้กับองค์กร

 ออกแบบระบบ Wi-Fi และ Internet ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน 

 แก้ไข ปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Wi-Fi และ Internet ในองค์กร

 ให้คำปรึกษาในการเลือกรุ่น Access Point และ Router

image
image

 

Firewall
บริการ ออกแบบ ติดตั้ง Firewall , แก้ไขปัญหาระบบ Firewall ขององค์กร

ออกแบบระบบ Firewall / Security / Policy

ติดตั้งระบบ Firewall ในองค์กรขนาดใหญ่

ปรับปรุงระบบ Firewall เพื่อปิดช่องโหว่ และเพิ่มความปลอดภัยในกับระบบ 

  บริการ MA Firewall สำหรับ Fortinet Cisco และแบรนด์อื่นๆ

Computers & Accessories

image
image
image

 

 

CCTV
บริการออกแบบ และเดินสายติดตั้ง วางระบบกล้องวงจรปิด CCTV แบบครบวงจรได้ตามความต้องการ

ระบบกล้องวงจรปิด ภายในสำนักงาน

ระบบกล้องวงจรปิด ภายนอกสำนักงาน

กล้องวงจรปิด Night Vision คุณภาพสูง
SLA Guaranty

รับประกันการบำรุงรักษาตาม SLA ที่ร่วมตกลงกับลูกค้าในแต่ละ Projects 
- ให้บริการทุกวันทำการ ตลอด 8 ชั่วโมง (8x5)
- ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง (24x7)


Business Continuity Plan (BCP)

วิเคราะห์ และวางแผน เพื่อบริหารความต่อเนื่องของการให้บริการ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการในภาวะต้องประสบกับสถานการณ์ไม่ปกติ


Preventive Maintenance Plan (PM)

ดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน


Effective Report

สรุปรายงานการให้บริการส่งตรงถึงมือลูกค้า 

“เราให้บริการโดยทีม Helpdesk และ IT Specialist มืออาชีพ
และใส่ใจทุกขั้นตอนการให้บริการตามมาตรฐาน ISO27001 และ ISO9001”
Remote monitoring & management (RMM)

ให้บริการระบบ IT Helpdesk แบบครบวงจร 

ด้วยฟังก์ชันการบริหารจัดการงานด้าน IT ที่ครอบคลุม ช่วยให้
การทำงานของฝ่าย IT ง่ายขึ้น แม่นยำ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
สามารถให้บริการผู้ใช้งาน (End-users) ได้ดียิ่งขึ้น

 • Real-time monitoring and alerts
 • IT automation
 • Patch management
 • Advance remote maintenance
 • Integrated remote access with Splashtop and AnyDesk
 • Asset and inventory scanning
 • Reporting and analytics
 • Complete Activity Log
 • SNMP Monitoring
 • IT documentation
 • Custom Assets
 • Linux Remote Monitoring and Management

image
บริการทั้งหมดของเรา

 


Are you ready to
take your business
to the next level
with CLICKNEXT
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้