ClickNext เป็นบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ทั้ง Software Development, Website, Mobile app และด้าน AR/VR ที่เติบโตเร็วมาก ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นกันเอง คอยช่วยเหลือกันและกัน เราให้อิสระในการแสดงความคิดเห็น แบ่งปันความรู้ และประสบการณ์กันเต็มที่ พร้อมสนับสนุนทุกคนให้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง

DNA ของคน ClickNext

 ไม่ต้องเทพที่สุด แค่อยากเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา
 มีนิสัยเห็นถึงส่วนรวม
กระหายประสบการณ์

 อยากสร้างผลงานให้ออกมาดีที่สุด
 แหล่งรวมตัวของคน Geek ที่ Ego น้อย

 

image
วัฒนธรรมบ้าน
ClickNext 
image
ไม่มีการเมือง ไม่แบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่า ถึงแม้จะมีหลากหลายทีม แต่เราคือทีมเดียวกัน
image
เราเชื่อว่ากระบวนการทำงานที่ดีจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ของงานที่ดีและทำให้คนทำงานมีความสุข
image
เต็มที่กับทุกเรื่องไม่ว่า จะเป็นเรื่องงาน เรื่องเล่น เรื่องเที่ยว
image
ทุกคนคือคนในครอบครัวเดียวกัน
ที่พร้อมจะทุกข์สุขไปด้วยกัน
image
สนับสนุนให้ทุกคนได้พัฒนาทักษะทั้งคอร์สเรียน และแบ่งปันความรู้ภายใน

 สิ่งที่ได้รับ 

มิตรภาพ ความเป็นเพื่อน พี่น้อง ที่ช่วยเหลือกัน
 รับประสบการณ์แบบก้าวกระโดด ทำงานที่ ClickNext 1 ปี เท่ากับ บริษัททั่วไป 10 ปี
 เต็มที่ทั้งงาน เที่ยว เล่น
 การให้ผลตอบแทนที่ดี และการประเมินผลงานที่เป็นธรรม
 สวัสดิการที่ดี ไม่น้อยกว่าบริษัทใหญ่
ความรักจากเพื่อนร่วมงาน และพี่ๆ น้องๆ ในบริษัท อย่างเต็มเปี่ยม

สวัสดิการของเราชาว ClickNext

1. โบนัสประจำปี
2. ขึ้นเงินเดือนประจำปี บางครั้งไม่รอให้ถึงปีขึ้นอยู่กับความสามารถ
3. ประกันชีวิต
4. ประกันสุขภาพ
5. ค่าทันตกรรม
6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7. วันลาพักร้อนประจำปี ไม่น้อยกว่า 12 วัน
8. วันลาอื่นๆ นอกเหนือจากวันลาพักร้อน อาทิเช่น ลารับปริญญา, ลาแต่งงาน, ลาฌาปนกิจ
9. เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ อาทิ งานเเต่งงาน, งานฌาปนกิจ
10. เงินสวัสดิการ ค่าชุดทำงาน
11. ทริปไปเที่ยวกับบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. มีการส่งพนักงานไปอบรม เพื่อเพิ่มทักษะ
    

        

ตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในตำแหน่ง Assistant to Managing Director
สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
สามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, E-Mail และ Internet ได้ดี
 สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

คุณสมบัติ
 Minimum 3-5 years of experience in online marketing such as Google Adwords, GDN, Remarketing, SEO, Facebook Advertising, Content Marketing and have minimum experience with Media Agency 2 years is a must.
Experience in design, planning and execution of online advertising campaigns, post-campaign evaluation and/or SEO is a plus.
Outstanding analytical skills, data-driven and detail-oriented.
High level digital knowledge Google AdWords, SEO, Google Analytics and Facebook.
Highly knowledgeable in the principles of “Search and Social”.

คุณสมบัติ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน 3 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ด้านปิดงบการเงิน
มีความรู้มาตรฐานทางด้านบัญชี และภาษีอากร (ภงด.50, 51)
มีทักษะการเจรจาต่อรอง และมีความละเอียดรอบคอบ
มีความรู้เกี่ยวกับ ซอฟต์แวร์บัญชีและ Microsoft office เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ
รักการเขียนโปรแกรมเป็นชีวิตจิตใจ ชอบ Algorithm ยากๆ ที่ท้าทาย
สามารถใช้งาน PHP framework ได้ เช่น Laravel, Yii
เชี่ยวชาญ Javascript, CSS, SCSS, HTML5 และสามารถเขียน jQuery, SCSS, ReactJS, AngularJS, Bootstrap ได้
ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา

คุณสมบัติ
 รักการเขียนโปรแกรมเป็นชีวิตจิตใจ ชอบ Algorithm ยากๆ ที่ท้าทาย
 สามารถใช้งาน PHP framework ได้ เช่น Laravel, Yii
 เชี่ยวชาญ Javascript, CSS, SCSS, HTML5 และสามารถเขียน jQuery, SCSS, ReactJS, AngularJS, Bootstrap ได้
 มีความรู้เรื่อง UX/UI และสามารถออกแบบ User Interface ได้
 ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา

คุณสมบัติ
 ปริญญาตรี Com-Science, IT, Software Engineer, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 รักในการเขียนโปรแกรม
 สามารถเขียน HTML / Css / Jquery / Ajax / bootstrap ได้เป็นอย่างดี
 ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

คุณสมบัติ
 ชอบการเขียนโปรแกรมเป็นชีวิตจิตใจ 
 สามารถเขียนโปรแกรมแบบ Native Code บน Mobile Device ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจะหลายอย่างก็ได้ เช่น iOS, Android หรือ Windows Phone
 สามารถใช้ SDK สำหรับแต่ละ Platform ได้เช่น Unity, UIKit เป็นต้น 
 มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และสามารถทำงานเป็นทีมกับเพื่อนร่วมงานได้

คุณสมบัติ
 สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา HTML5 / CSS3,Javascript หรือ CSS Framework ต่างๆ (Bootstrap)
 สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา PHP (Composer), Mysql หรือ MVC Framework ต่างๆ (Laravel, Slim) NodeJS (ExpressJS, Socket IO)
 สามารถใช้งาน Command line เบื้องต้น (Linux, Git, SSH)
 มีความรู้เรื่อง UX/UI และสามารถออกแบบ User Interface ได้
 มีความรู้ด้าน NoSQL (MongoDB, Redis) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ
 ปริญญาตรี Fine Art, Web/Multimedia Design หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในงาน Web Designer หรือ Mobile Designer
 ใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator ได้อย่างคล่องแคล่ว
 มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
 มีความรู้ด้าน CSS, HTML, Responsive, Mobile App Design
 ใส่ใจรายละเอียด ด้าน Typography, Grid Design, Composition

คุณสมบัติ
 จบการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์
 มีประสบการณ์ด้าน Process และ Planning การพัฒนา Website, Mobile หรือซอฟต์แวร์
 สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 ความรับผิดชอบสูง
 มีทักษะการประเมินงานที่ดี

คุณสมบัติ
 จบ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 มีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับ การพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือ Implement Software มาอย่างน้อย 1 ปี
 มีทักษะการสื่อสารที่ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
 สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดีมาก
 ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

คุณสมบัติ
• อายุ 24 ปีขึ้นไป
• ปริญญาตรี Com-Science, IT, Software Engineer, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• รักในการเขียนโปรแกรม
• สามารถเขียน HTML / Css / Jquery / Ajax / bootstrap ได้เป็นอย่างดี
• ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

• Programmer
• Mobile Developer
• Unity 3D Developer
• System Engineer
• Digital Marketing

คุณสมบัติ

- ระยะเวลาการฝึกงาน 3 เดือน ขึ้นไป
- รักในการเรียนรู้ เเละพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
- มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
- เห็นส่วนรวมเป็นที่ตั้ง