Who We Are

ที่ Clicknext เราคือแหล่งรวมตัวของคน
ที่กระหายในการสร้าง พวกเรามีเป้าหมาย
เดียวกันคือ การสร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์,
เทคโนโลยี AR/VR ให้ตอบโจทย์ธุรกิจและ
ทำให้สิ่งที่เราสร้างเป็นที่รู้จัก ทั่วโลก

หากคุณเป็นคนที่สนุกกับงานที่ท้าทาย
อยากได้ ประสบการณ์การณ์ทำงานที่โต
แบบติดจรวจ

Clicknext
คือคำตอบสำหรับคุณ

image
ทำงานที่ Clicknext ได้อะไรบ้าง ?

 

 

 

 

                                                                                                                        

 รู้จักกับเหล่า
CLICKNEXTER

เปิดเผยมุมมองจากประสบการณ์จริงของ
ชาว Clicknexter ที่เล่นจริง ทำงานจริง

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

Job description

 • มีประสบการณ์ในการออกแบบ Website, Web App หรือ Mobile App 3-5 ปี
 • สามารถสร้าง Wireframe & UI Prototype เพื่อใช้ในการนำเสนอไอเดีย และ Concept ในการนำเสนองานได้
 • มีความเข้าใจ UX และสามารถออกแบบ UI ให้เหมาะสมกับการใช้งานได้
 • สามารถใช้ Adobe Photoshop, Illustrator, After Effect, Premier Pro หรือโปรแกรมประเภทเดียวกัน ได้อย่างชำนาญ
 • สามารถสื่อสารเพื่อทำความเข้าใจในตัวงาน และทำงานร่วมกันกับทีม Programmer ได้
 • มีความกระตือรือร้น กล้าแสดงความคิดเห็น และกล้านำเสนอไอเดียใหม่ ๆ ร่วมกับทีม
 • ชอบค้นคว้า หาอะไรที่แปลก แหวกแนว ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ไม่อยู่นิ่ง
 • ทำงาน Work From Home

Job description

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป ในด้านการทำบัญชี (AR/AP/GL)
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร เข้ากับผู้อื่นได้ดี ทำงานเป็นทีม Work ได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์

Job description

 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส. หรือปริญญาตรีขึ้นไป
 • พูดเก่ง อัธยาศัยดี มีไหวพริบ สามารแก้ไขปัญหาเฉพาะได้ และ มีทักษะในการพูด
 • มีความกระตือรือร้น ขยัน และ อดทน
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

Job description

 • Bachelor’s degree in Computer Science, Computer Engineer or an IT-related field
 • At last 5 year experience Pre-Sales or bidding process.
 • Able to work in pressure.
 • Have skill in TOR and proposal document.
 • Good knowledge in system/network/database/security and IT infrastructure.
 • High responsibility.
 • Self-motivation and wiling to learn new technologies.
 • Good skill in English.
 • Teamwork.

Job description

 • 3+ years experience in software engineering teams development of web-based frontend.
 • Proficient understanding of web markup, including HTML5, CSS3.
 • Great understanding of the DOM, client side performance and browser compatibilities
 • Basic understanding of server-side CSS pre-processing platforms, such as LESS and SASS
 • Proficient understanding of modern JavaScript frameworks, React, Angular, etc. as well as TypeScript
 • Good understanding of asynchronous request handling, partial page updates, and AJAX
 • Proficient understanding of cross-browser compatibility issues and ways to work around them.
 • Familiar with WebSockets, and real-time development.
 • Experience with automated UI testing. (Nice to have)
 • Experience with developing unit tests and test-driven development. (Nice to have)
 • Experience applying application and infrastructure micro-frontend patterns. (Nice to have)
 • Experience with Module Federation, Lerna based monorepos, and Webpack 5. (Nice to have)

Job description

 • Specific work experience with Java and object-oriented design patterns.
 • Knowledge of API design standards, patterns and best-practices especially Swagger and OpenAPI 3.0, REST, JSON, Microservices etc.
 • Some familiarity with API Gateway such as Kong.
 • Knowledge of service testing tools such as Postman.
 • Awareness of software design principles, patterns, and integration patterns for consuming and creating REST services
 • Strong knowledge of Node.js for service / backend development.
 • Working knowledge of SQL/NoSQL commands for interacting with/querying relational databases.
 • Familiarity with asynchronous processing utilizing queues.
 • Experience with automated unit testing. (Nice to have)
 • Experience with container-based such as Kubernetes. (Nice to have)
 • Knowledge of CI/CD Pipeline. (Nice to have)
 • Familiarity with infrastructure as code tools such as Terraform. (Nice to have)

Job description

 • Hands-on DevOps experience Kubernetes.
 • On-premise experience is a plus.
 • Experience setting up CI/CD pipelines. (Jenkins , Gitlab , Helm )
 • Supporting container-based infrastructure, and monolith.
 • Experience with familiar Tool e.g SQL , Mongo , Redis , Kafka , Elasticsearch.
 • Engaging with development , infrastructure , security and IT operations team.
 • Previous experience with software development, infrastructure development, or development and operations.
 • Problem solving.

Job description

 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส. หรือปริญญาตรีขึ้นไป
 • พูดเก่ง อัธยาศัยดี มีไหวพริบ สามารแก้ไขปัญหาเฉพาะได้ และ มีทักษะในการพูด
 • มีความกระตือรือร้น ขยัน และ อดทน
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • ยินดีรับนักษาจบใหม่ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

Job description

 • วุฒิการศึกษา ปวช.- ปวส. ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การด้าน Backend Web-based Application ด้วย ASP.NET Framework หรือ .Net Core
 • มีประสบการณ์การด้าน Frontend HTML , CSS3 ,  Jquery , Bootstrap
 • มีประสบการณ์การด้าน ระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server , MySQL , PostgreSQL , Oracle
 • มีการสื่อสารที่ดี ทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ มีวินัย
 • ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
 • มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมภาษา C#

Job description

 • Minimum experience 5 years in marketing, and 2 years in advertising agency
 • Up-to-date with the latest trends and best practices in online/offline marketing and measurement
 • Good knowledge in online marketing in order to promote the digital marketing campaign
 • Analytical skills to forecast and identify trends and challenges
 • Ability to think creatively and innovatively
 • Budget-management skills and proficiency
 • Excellent communication skills both English & Thai

Job description

 • จบปวช ปวส ปริญญาตรี โท ที่เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับ การพัฒนาซอฟท์แวร์ หรือ Implement software มาอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความมั่นใจในการสื่อสาร สามารถนำเสนองานกับลูกค้าได้ดี
 • มีการสื่อสารที่ดี สามารถฟัง และคิดวิเคราะห์ความต้องการลูกค้าได้ดี
 • ทักษะในการเขียนเอกสารที่ดี สามารถเขียนเอกสารสรุปความต้องการ
 • ขอบขีดเขียนหน้าจอ หรือ วาด Flow ได้
 • ชอบคิดวิเคราะห์ ชอบตั้งคำถาม
 • ชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา

Job description

 • ระยะเวลาการฝึกงาน 3 เดือน ขึ้นไป
 • รักในการเรียนรู้ เเละพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
 • มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
 • เห็นส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

Job description

 • ระยะเวลาการฝึกงาน 3 เดือน ขึ้นไป
 • รักในการเรียนรู้ เเละพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
 • มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
 • เห็นส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

Job description

 • ระยะเวลาการฝึกงาน 3 เดือน ขึ้นไป
 • รักในการเรียนรู้ เเละพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
 • มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
 • เห็นส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

Job description

 • ระยะเวลาการฝึกงาน 3 เดือน ขึ้นไป
 • รักในการเรียนรู้ เเละพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
 • มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
 • เห็นส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

Job description

 • ระยะเวลาการฝึกงาน 3 เดือน ขึ้นไป
 • รักในการเรียนรู้ เเละพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
 • มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
 • เห็นส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้