บทนำ
   

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด ทางบริษัทมีความตระหนักอย่างยิ่งในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เมื่อคุณได้เริ่มใช้งาน หรือใช้บริการเว็บไซต์ของเรา เราจึงได้พัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น เพื่ออธิบายถึงประเภทของข้อมูล ที่เรารวบรวมเก็บ และประมวลผล พร้อมให้สิทธิ์คุณในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้ เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายนโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล “GDPR (General Data Protection Regulation)” ว่าด้วยมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล โดยคำนึงถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล ตั้งแต่ขั้นออกแบบ จนถึงตลอดกระบวนการที่ตามมา


ข้อมูลความเป็นส่วนตัว หมายถึง ข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะบันทึกอยู่ในรูปแบบ ข้อมูลเอกสาร หรือไม่ก็ตาม ซึ่งข้อมูลระบุความเป็นตัวตนของบุคคล มีความชัดเจนหรือสามารถระบุได้อย่างสมเหตุผลและตรงไปตรงมา โดยผู้ถือครอบครองข้อมูลหรือเมื่อร่วมกับข้อมูลอื่นโดยตรง และที่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัด
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลความเป็นส่วนตัว หมายถึง ข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะบันทึกอยู่ในรูปแบบข้อมูลเอกสาร หรือไม่ก็ตาม ซึ่งข้อมูลระบุความเป็นตัวตนของบุคคลมีความชัดเจนหรือสามารถระบุได้อย่างสมเหตุผลและตรงไปตรงมา โดยผู้ถือครอบครองข้อมูลหรือเมื่อร่วมกับข้อมูลอื่นโดยตรงและที่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดZ

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากคุณ
1.1.1 ชื่อ*
1.1.2 นามสกุล*
1.1.3 อีเมล*
1.1.4 เบอร์โทรศัพท์*

1.2 ข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีสำหรับบุคคลและนิติบุคคล
1.2.1 ชื่อ* (บุคคลธรรมดา) 1.2.2 นามสกุล* (บุคคลธรรมดา)
1.2.3 เลขประจำตัวประชาชน* (บุคคลธรรมดา)
1.2.4 ชื่อบริษัท (นิติบุคคล)
1.2.5 ชื่อผู้ติดต่อ (นิติบุคคล)
1.2.6 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (นิติบุคคล)
1.2.7 ที่อยู่* (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)
1.2.8 เบอร์โทรศัพท์* (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)
1.2.9 อีเมล* (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)
1.3 ข้อมูลบัญชีทางการเงิน อาทิเช่น บัญชีธนาคารและรายละเอียด การชำระเงิน
1.4 ข้อมูลการทำธุรกรรมรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินจากคุณ
และรายละเอียดการสั่งซื้อที่คุณได้ซื้อบริการจากบริษัท
2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
2.1 ทางบริษัท คลิกเน็ก จำกัด จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียง เท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจ ความคิดเห็นของท่าน
2.2 เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการและการเข้าถึงแพลตฟอร์ม
2.3 เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านผ่านแพลตฟอร์ม
2.4 การชำระเงินค่าบริการที่ท่านชำระผ่านแพลตฟอร์ม
2.5 เพื่อตรวจสอบการทำธุรกรรมที่ทำบนแพลตฟอร์ม
2.6 เพื่อออกเอกสารต่างๆ อาทิ เช่น ใบเสร็จรับเงิน,ใบกำกับภาษี
2.7 เพื่อทำการส่งเอกสารต่างๆ อาทิ เช่น ใบเสร็จรับเงิน,ใบกำกับภาษี
2.8 เพื่อปรับปรุงรูปแบบหรือเนื้อหาของเว็บไซต์เเละปรับเปลี่ยนให้กับผู้ใช้
2.9 เพื่อทำการวิจัยภายในองกรณ์เกี่ยวกับข้อมูลและพฤติกรรมของผู้ใช้
2.10 เพื่อเสนอข้อมูลที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์หรือที่ท่านร้องขอ จากบริษัทรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริการ


3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
3.1 บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด จะรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน ตลอดจนข้อมูล การใช้งานของท่าน โดยไม่นำไปเปิดเผยแก่บุคคลที่สาม เพื่อผลประโยชน์ ทางธุรกิจ โดยเด็ดขาด
3.2 บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด จะพิจารณาการร้องขอเปิดเผยข้อมูล หากกรณีมีกฎหมายบังคับใช้

4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
4.1 การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่ต้องการเข้าใช้
4.2 บริษัทจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็น  หรือตามกฎหมายหรือเท่าที่ มีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้มี การเก็บข้อมูลนั้นไว้
4.3 มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต จากบุคคลภายนอก
4.4 ใช้ SSL เข้ารหัสแบบ 256 bit (ระบบล็อคเข้ารหัส) เมื่อประมวลผลข้อมูล
4.5 หากท่านเชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านถูกละเมิดโดย  บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา เพื่อป้องกันข้อมูลความเป็นส่วนตัว
วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คือ การปกป้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน
อย่างไรก็ตาม ทาง บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้