ระบบขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว

ระบบขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว เป็นระบบสำหรับเผยแพร่ข้อมูลจำนวนสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ข้อมูลการฉีดวัคซีน และประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง แก่ประชาชน รวมกึงการกรอกข้อมูลการลงทะเบียนสัตว์เลี้ยง และฉีดวัคซีน สำหรับเจ้าหน้าที่