โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ระบบสารสนเทศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นระบบบริหารจัดการหน้าเว็บไซต์ รวมไปถึงระบบ Intranet ของกรมเจรจาการค้า เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามข่าวสาร และเนื้อหาอื่นๆ ที่น่าสนใจ จากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งพร้อมให้บริการทั้ง Website และ Mobile (iOS & Android)