แชร์ประสบการณ์ การทำงาน Work from Home ของ Application Developer